Beton ili asvalt kao podloga
za teniske “hard” ili multifunkcionalne
sportske podloge na akrilnoj bazi

Kada se radi o otvorenim terenima, teniske podloge tipa “HARD” kao i multifunkcionalne akrilne
podloge, u cilju dugoročkog korišćenja, ne instaliraju se preko betonskih podloga već preko
asvalta propisanog kvaliteta.
Ukoliko se radi o zatvorenim, pokrivenim objektima, u kojima je dobra betonska podloga (čvrsta,
zdrava, armirana, hidroizolovana, dilatirana) sa velikom sigurnošću da neće doći do njenog
pucanja, akrilne podloge su mogu instalirati.
Zašto dolazi do pucanja betona?
Ovo je vezano za hidrofilnost/higroskopnost betona, koja je jedna od njegovih bitnih
karakteristika. Beton je higroskopan, odnosno absorbuje vlagu iz okoline (ispod, sa strane, iz
vazduha…).
Postoji mnogo načina hidroizolacije radi poboljšanja kvaliteta betona: bojenje, nanošenje raznih
hidrofobnih premaza, lepljenje polimernih materijala u rolnama, unošenje različitih hemijski
aktivnih materijala u betonske mešavine… ali ni jedan od njih, bar do sada, nije se pokazao kao
efikasan u sprečavanju higroskopnosti betona.
Tokom vremena, ciklusi zamrzavanja i otapanja otkrivaju i šire kapilare u betonu, vlaga se
kondenzuje u vodu, počinje nakupljanje vode, nove količine vlage koja se absorbuje zauzimaju
nove kapilare… Nakupljenu vodu beton može da ispušta samo u vidu pare, preko gornje
površine.
Čak i pri dobroj hidroizolovanosti, nemoguće je garantovati da u betonu nema zaostale,
zarobljene vlage.
Kada beton nije premazan/pokriven, on može da “diše” i na taj način ispušta deo absorbovane
vlage. I kod betona koji nije premazan/pokriven doći će do pucanja ali mnogo kasnije i u manjoj
meri nego kod betona koji je premazan/pokriven.
Radi sprečavanja/usporavanja pucanja, beton se preseca tkz. dilatacijama (ovde govorimo samo
o pucanju betona zbog njegove hidrofilnosti/higroskopnosti). Pored toga, beton može da puca i
iz drugih razloga: nestabilnost terena, sleganje terena, neadekvatan sastav smeše za beton,
nedovoljna debljina betona, loša armiranost…
Kada beton pokrijemo/premažemo bilo kakvim premazom, bez obzira što će svaki proizvođač za
svoj premaz reći da je paropropusan, to nije ili je samo delimično tačno.
Kada preko betona postavimo akrilnu podlogu (ili drugu polimernu podlogu), umnogome smo mu
smanjili mogućnost disanja i paroprorusnosti.
Vlaga koja je prisutna u betonu, preko zime će smrznuti. Kada dođe do otopljavanja, led u
betonu će početi da se topi, pri tome širi, čime izaziva pucanje i širenje kapilara u betonu.

Vodena para koje je nastala otapanjem leda teži da ispari kroz gornju površinu betona. Usled
napona para, sloj podloge koji pokriva beton se podiže formirajući klobuke i na taj način se
podloga deformiše i puca. Vremenom puca i beton izazivajući i pucanje podloge. Pukotina na
podlozi prati pukotinu u betonu.
Kada se asvalt koristi kao podloga za postavljanje sportskih akrilnih podloga, ovih problema
nema (ovo podrazumeva ugradnju asvalta prema zahtevima i standardima za određenu
namenu).
Zaključak: na otvorenim terenima Sport ing. Flex podloga se postavlja preko asvalta, u
zatvorenim/pokrivenim terenima Sport ing. Flexpodloga se postavlja preko asvalta ili
betona.
Spektar d.o.o., koja se bavi proizvodnjom i instalacijom Sport ing. Flex podloge, ne daje
garancije ukoliko dođe do pucanja betona i to izazove pucanje Sport ing. Flex podloge.

Za SPEKTAR d.o.o.
Avramović Snežana, direktor